Jaro přišlo do Beskyd, po dešti se zelenají louky, břehy vodních toků se vybarvují květy rostlin a turisté vyrážejí užívat si horské přírody. Na své toulky se ale zase po roce začínají vydávat také klíšťata. Vlivem vyšších teplot je třeba si dávat pozor na nezvané společníky i na horách. Rizikové jsou křoviny, louky a vysoké porosty kolem vodních toků. Ale kdo je připraven, nemusí být napaden!

Základní informace o výskytu klíšťat a prevence mohou výrazně snížit riziko setkání s tímto neoblíbeným parazitem. S nadmořskou výškou by se četnost výskytu klíšťat měla snižovat, ale během posledních let byl výskyt zaznamenán i v polohách nad 1 000 m n. m.

Typický biotop klíštěte:

  • listnaté a smíšené lesy
  • křoviny s bylinným patrem
  • porosty kolem vodních toků
  • vysoká tráva

Výrazně nižší výskyt klíšťat:

  • jehličnaté lesy
  • kamenité prostředí bez podrostu
  • suchá místa

 

Riziko napadení klíštětem je možné snížit vyhnutím se oblastem s vysokým předpokladem výskytu a použitím ochranných repelentů. Český hydrometeorologický ústav současně vydává pravidelnou předpověď aktivity klíšťat.

Více informací a zdroj: Předpověd aktivity klíšťat

štítky

 

tel+420 731 444 355

 

 

 

ovce